+36 70 408 9351 | info@holdtemplom.hu

A 25. hét energiája – Remény

csillagA héten a mitikus tarot Csillag lapja üzent neked. Üzenete: bármilyen helyzetben is vagy most, ne add fel a reményt! A dolgok elkezdtek jobbra fordulni, még ha egyelőre nem is érzed ezt…

A Csillag lap szimbóluma Pandóra. Pandóra, a Remény Csillaga az emberi lélekben a minden csalódás, keserű tapasztalat, krízishelyzet ellenére élő reményt, a fájdalmas múlt romjain felépülő jövőbe vetett hitet jelképezi, és türelmes, optimista, hittel teli várakozásra int, mert a dolgok jobbra fognak fordulni.

Pandóra volt a görög mitológia szerint az első nő. Zeusz végtelen haragra gerjedt Prométheusz és az emberek iránt, mert a hős ellopta a tüzet, hogy az embereknek ajándékozza azt. Zeusz furfangos tervvel állt elő a bosszúhoz. Megparancsolta Héphaisztosznak, hogy gyúrjon össze földet vízzel, és abból formáljon istennői, szépséges alakot, Pallasz Athéné pedig tanítsa asszonyi munkára, mesteri szövésre-fonásra, az aranyos Aphrodité öntsön kedvességet, vágyat keltő szépséget a fejére, míg Hermész lássa el mindenféle csalafintasággal.

Az istenségek engedelmeskedtek Zeusz parancsának, s  hamarosan szemérmes szűz alakját formálta ki az agyagból a sánta kovácsisten, Pallasz Athéné felövezte és kicsinosította, Aphrodité aranyláncokat aggatott rá, a széphajú Hórák tavaszi virágból font füzérrel díszítették fel, Hermész hazugságot, csábító szavakat és tolvaj szokásokat rejtett a keblébe, s ugyancsak ő, az istenek követe adott nevet is neki: Pandórának, „mindenki által megajándékozottnak” nevezte el, mert az Olümposz minden lakója adott neki valamit. S Hermészre bízta Zeusz, hogy vigye ajándékba Prométheusz testvéréhez, Epimétheuszhoz, aki boldogan fogadta házába a gyönyörű istennőt.

pandoraJókora agyaghombárok álltak Epimétheusz háza körül, melyekben jórészt gabonát, mustot, olajat tartottak, de volt egy, egy titokzatos, melytől a férfi eltiltotta az asszonyt.  De hiába, mert Pandóra oldalát fúrta a kíváncsiság: ugyan mi lehet benne? Egy óvatlan pillanatban leemelte a hombár fedelét, hát a sokféle baj kirepült belőle az emberek közé, akik eddig gond nélkül éltek. Kirepült a hombárból a Fáradtság, a Betegség, az Öregség; Pandóra ijedten csukta vissza a fedelet, de már késő volt, csak a Remény volt már a hombárban, amikor újra lezárult a nyílása.

Azóta kell az embereknek fáradságos munkával megkeresniük a mindennapi kenyeret, és azóta töri meg tagjaikat a betegség és az öregség. Így büntette meg Zeusz az embereket, amiért elfogadták a tüzet Prométheusz kezéből.

Ez a mítosz arra hívja fel a figyelmedet, hogy mindenféle baj és probléma közepette ott van a remény, melyre összpontosítani tudsz; a sötétség mögött felsejlő fénysugár. Ha éjjel felnézel az égre, láthatod az űr végtelen feketeségét beragyogó, tüzes fényű csillagokat, melyek a szépség és áldás érzését ébresztik benned, felhívják figyelmedet isteni sors-teremtőerődre.

A remény az emberi léleknek egy olyan mélységes belső meggyőződése, amely nem támaszkodik semmi megfoghatóra, mégis élet-halál kérdését döntheti el. Az élni akarás, az életigenlés csodálatos ereje ez, amely néha halálos betegségből gyógyít ki embereket.

A legkilátástalanabb helyzetekben feltámadó életerő és hit életet menthet, akár egy gyógyíthatatlan betegségből való csodálatos gyógyulás, vagy az életben elszenvedett óriási traumák és megpróbáltatások közepette való helytállás. A hit egy csodálatos, hatalmas erő, olyan hatalom, amely nélkül nem lennénk képesek a sors csapásait átvészelni, és amelyet nem vagyunk képesek tudatosan irányítani – hiszen a szívből jön.

A reményt nem lehet kikényszeríteni, az “van”, ott lapul a láda mélyén bezárva, de ha képesek vagyunk megérezni a jelenlétét, akkor életünk megváltozik, könnyebb lesz, és a Csillag fényesen felragyog, utat mutat nekünk. Utat, mely kivezet a sötétségből, a boldogabb jövő felé.

Kívánok neked olyan hetet, mikor a hited és reményed csodákat teremt,

Áldással,

Luna

Megosztások:

1 válasz van a ehhez a bejegyzéshez: “A 25. hét energiája – Remény”

Szerző: Piroska - 20 június 2017 Válasz

Köszönöm

Minden vélemény számít!

Név


Hozzászólás