Skip to content Skip to footer

Isteni Kegyelem

A hét gondolkodnivalójára most a Meditációk Angyalkártyával bölcsessége ihletett. Remiel arkangyal kér Téged arra, hogy gondolkodj el az „isteni kegyelem” fogalmán.

Remiel arkangyal neve jelenti azt:  “Isten kegyelme”.  Az isteni kegyelem az az eljárás, amely a tökélyt összehangolja a tökéletlenséggel, és egyike a teremtés alapfogalmainak. Mivel Isten mindent tud rólunk, könnyen bocsát meg nekünk. Isten kegyelme örök.

Szerető szülők bölcsen kormányozzák gyermekeiket, egyiküktől sem tagadhatják meg kegyelmüket. Az ő példájukat kell követnünk. “Szeresd felebarátodat!”  Minél jobban értjük felebarátainkat, annál könnyebben bocsátunk meg nekik és szeretjük őket. Arra tanítottak minket, hogy féljünk a mienktől különböző kultúráktól és vallásoktól, és gyűlöljük őket. Tudatlanságunkból üldözés támadt, háború és sok nép kiirtása. Érzelmeid mélyére temetve ott lappang a bűntudat és harag, amiért te is részese voltál ezeknek a szörnyűségeknek. Úgy lehet, egyik életedben üldöző voltál, a másikban áldozat. Az e tapasztalataidból fakadt hiedelmek belejátszanak mai életedbe.

Kérd Remielt, ő nyissa meg a szemedet, hogy belásd, hogyan esel a régi hibába. Mialatt vallásháborúkról és etnikai “tisztogatásról” hallasz hírt, jogos harag és fájdalom önt el. Ha dokumentumfilmet látsz például az őserdők kiirtásáról és az ott élt bennszülöttekről, akiktől elvették otthonukat és életüket, engedd felszínre törni haragodat. Gondolj vissza a holocaustra, a kambodzsai vörös khmerek által elkövetett tömeggyilkosságokra vagy az amerikai indiánok kipusztítására. Mit érzel?

Ha enyhe hányingert, túláradó gyászt és undort, megkezdődött gyógyulásod. Előbb talán azon töprengsz, hogy is tehetnek ilyet emberek, vagy átéled az áldozatok rettegését. Ahogy nekibátorodsz és képessé válsz elfogadni nemcsak haragodat, hanem a belőle fakadt rosszindulatot is, ráébredsz: bizonyos körülmények között te is képes lettél volna ilyeneket tenni.

Volt kapcsolatod olyan személlyel, akit a legszívesebben megöltél volna? Az efféle vágyaknál rendszerint erősebbnek bizonyul a bűntudat. Ahelyett, hogy elfogadnók az ilyen érzést, és energiáját pozitív, alkotó változás megteremtésére használnánk, rendszerint eltagadjuk, elutasítjuk, és sötét, haragos tehetetlenségbe süppedünk.

A düh a legijesztőbb összes indulatunk közül, mert arra is rábírhat, hogy bántani akarjuk azokat, akiket szeretünk. Hogyan próbálsz úrrá lenni haragodon? Csöndben magadba fojtod? Elrohansz? Félsz attól, hogy el találod veszteni az uralmat fölötte? Dührohamot kapsz? Bántalmaztál már tettleg valakit? Magadat emészted? Másokat kárhoztatsz? Megesett már veled, hogy az elfojtott harag megbetegített? Szoktál eszeveszett, indulatos dolgokat cselekedni? Vagy visszatart a bűntudat?

Ha valaki dühbe gurít életed során, az Remiel és Örök Éned áldása. Adj nekik mindenekelőtt hálát, amiért képes vagy haragot érezni. Kérd Isten segítségét a tapasztalat átéléséhez.

Ha haragod félelembe csapna át, fogadd el és juttasd kifejezésre félelmedet is. Ne engedd, hogy a bűntudat megállítson! Egy adott pillanatban elmúlik az indulat ereje. Ha gyász emésztene, azt is fogadd el és sírj, ameddig jólesik. De az is megeshet, hogy csak üresnek, fáradtnak érzed magad, és mérhetetlen megkönnyebbülés fog el. Kérd Remielt és Istent, ők töltsenek el hálával, szeretettel, együttérzéssel. Nyisd meg értelmedet és szívedet a konfliktus újfajta megoldása előtt, és lépj akcióba!

Ez a harag közted és Isten között áll, nincs köze senki máshoz.

Ne bántalmazz soha senkit első indulatodban, se magadat, se mást. Inkább vezesd át az indulatnak ezt az intenzitását a felszabadítás aktusába. A düh veszedelmes erő. Ahányszor a kelleténél nagyobb nyomást érzel egy adott helyzetben, sürgősen vonulj vissza!

Kényelmes, ésszerű tempóban járj el, amikor fényt viszel be oda, ahol sötétség honolt. Sose akard erőltetve gyorsítani gyógyulásodat! Isten türelmesen várja, míg megnő benned a vágy az Ő kegyelme és részvéte után. Nagy az öröm a mennyekben, amikor végre elfogadod a Szellem segítségét.

Remiel magasabb rendű impulzusokat és spirituális indulatokat sugall. Ő tereli közösségeink és országunk vezetőit olyan irányba, hogy tisztességre építsék alkotmányukat és kormányzásukat. A könyörtelen diktátorok eltűnnek, és azok veszik át a vezetést, akik helyt adtak szívükben a megbocsátásnak.

A honlap tartalmát másolni tilos!

Don`t copy text!